?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile My Website Previous Previous Next Next
Велорусский белокрестьянин
За ВЕЛИКую планету!
stas_pereverzev
stas_pereverzev
П'ятниця, тривдцяте
Так, і ніяк івкше: "на" – поганий москальський літероризм.

Ще не вмер Україв!

Хай живе Вмібія!


UPD 22.02.2014.

Хто працює той кацап.
3 comments or Leave a comment
Comments
livejournal From: livejournal Date: December 18th, 2013 01:42 am (UTC) (Link)

П'ятниця, тривдцяте

Пользователь dmitri_lytov сослался на вашу запись в записи «П'ятниця, тривдцяте» в контексте: [...] Оригинал взят у в П'ятниця, тривдцяте [...]
p. y. From: p. y. Date: December 21st, 2013 03:59 pm (UTC) (Link)
Ви ще забули правило «бійся прийменника ПО». Тому «заганий москальський літероризм» :)
stas_pereverzev From: stas_pereverzev Date: December 21st, 2013 06:24 pm (UTC) (Link)

Я не забув правило "не вір, не бійся, не проси"!
3 comments or Leave a comment